18-åring utvisas efter mordbrand på HVB-hem

En 18-årig man boendes på ett HVB-hem i Malmö satte eld på en soffa i sitt rum genom att hälla tändvätska på den och tända på. Branden spred sig till en säng i rummet men kunde släckas av personal med en brandsläckare. Händelsen inträffade den 16 december förra året.

18-åringen hade strax innan händelsen ansökt om asyl i Sverige och fått avslag. Han berättar i förhör att han mådde jättedåligt och inte kunde tänka klart. Han hade inte för avsikt att skada någon annan på boendet.

Enligt expertutlåtande från en brandinspektör och en brandingenjör hade branden kunnat sprida sig i stora delar av byggnaden och hade inneburit stor fara för andra människors liv och hälsa.

Jag säger till honom att han måste följa med ut.
Han svarar att det är hans rum och att han inte tänker lämna.

Nu döms han vid Malmö Tingsrätt för mordbrand. Han döms till fängelse i 1 år och 6 månader. Han döms också till utvisning och förbjuds att återvända till Sverige fram till mars år 2028.

https://24malmo.se/18-aring-utvisas-efter-mordbrand-pa-hvb-hem

Brott som den tilltalade döms för
Mordbrand, 13 kap 1 § 1 st brottsbalken
2017-12-16

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år 6 månader

Utvisning
Den tilltalade utvisas ur riket enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att
återvända hit före 2028-03-07.