Fängelse för grov kvinnofridskränkning

Grov kvinnofridskränkning, begånget under perioden den 1 april 2013 till den 16 september 2016.

En 35-årig man hemmahörande i Västervik har dömts till fängelse i ett år för upprepade fall av grov kvinnofridskränkning. I domen slår rätten fast att mannen utsatt sin före detta sambo för grova övergrepp – inför ögonen på deras gemensamma barn.

Domen – liksom åtalet – är en omfattande historia där nära ett tiotal vålds- och övergreppshandlingar beskrivs i detalj.
Dock döms inte 35-åringen för alla dessa. De övergrepp som tingsrätten finner styrkta är: en misshandel (där kvinnan fått blåtiror) och ett övergrepp där mannen ska ha tvångsduschat kvinnan och spottat henne i ansiktet för att förnedra henne.
Vid flera andra tillfällen har mannen uttalat hot mot kvinnan eller slagit henne – inför ögonen på parets gemensamma barn.

Så här lyder tingsrättens bedömning av gärningarna, och påföljden:

”Utredningen har gett vid handen att var och en av dessa gärningar som XX (den dömde 35-åringen) döms för har utgjort led i en upprepad kränkning av YY (mannens sambo) integritet och att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. XX ska därför fällas till ansvar för grov kvinnofridskränkning. Vid bedömningen av straffvärdet fäster tingsrätten särskild vikt vid att flera av gärningarna har skett i närvaro av barnen. Brotten har därför varit ägnade att skada tryggheten och tilliten hos barnen i deras förhållande till en närstående person, vilket påverkar straffvärdet i försvårande riktning.”

Utöver fängelsestraffet på ett år ska mannen också betala skadestånd på dryga 50 000 kronor.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vastervik/misshandlade-och-spottade…