Busschaufför döms: Våldtog kvinna under pågående färd

På nattbussen i Stockholm släppte chauffören ratten och våldtog en passagerare. Nu döms han för våldtäkt och vårdslöshet i trafik. Men Solna tingsrätt anser att våldtäkten var ”mindre grov” och dömer ut ett års fängelse.

Kvinnan skulle åka nattbuss i Stockholm i december i fjol. Under färden blev hon utsatt för en våldtäkt – av busschauffören. Solna tingsrätt anser det utrett att chauffören mot kvinnans vilja utfört sexuella handlingar jämförliga med samlag. ”Det föreligger inte någon omständighet som kan ha gett (chauffören) uppfattningen att NN under dessa förhållanden deltog frivilligt”, står i domen.

Övervakningsfilm från bussen har varit en huvuddel av bevisningen mot chauffören.

Tingsrätten anser att våldtäkten är att bedöma som ”mindre grov” enligt följande resonemang:

”Av utredningen framgår inget annat än att händelseförloppet varit kortvarigt, några förnedrande inslag har inte förekommit och inte heller hot eller våld. Tingsrätten anser att brottet mot denna bakgrund skall bedömas som mindre grovt.”

I straffet ingår också att han fälls för vårdslöshet i trafik då han ”med båda händerna knäppt upp sina byxor…” under pågående färd. ”Körningen har ägt rum i tättbebyggt område och det har legat snö på marken”, konstaterar rätten.

”Tingsrätten anser att han därmed har brustit i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingats av omständigheterna.” Chauffören döms att betala 85 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/busschauffor-doms-valdtog-…
https://mitti.se/nyheter/haktad-valdtakt-ombord/?omrade=hela-stockholm
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/busschauffor-misstanks-ha…